KHẢO SÁT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ BẰNG PHẪU THUẬT PHACO, CÓ ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Các tác giả

  • Nhi Tăng Thị Yến Trường Đại học Trà Vinh

DOI:

https://doi.org/10.35382/tvujs.13.5.2023.154

Tóm tắt

 Nghiên cứu mô tả kết quả điều trị đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật Phaco, có đặt kính nội nhãn tại Bệnh viện Trường Đại học Trà
Vinh. Bài báo sử dụng nghiên cứu mô tả hàng loạt ca trên 41 bệnh nhân, 44 mắt được phẫu thuật và tái khám mắt tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh. Kết quả cho thấy, trong số 44 mắt được phẫu thuật, đa số bệnh nhân có thị lực trước mổ thấp, tỉ lệ thị lực từ đếm ngón tay 1 m đến 2/10 là 93,2%, < đếm ngón tay 1 m (6,8%). Đục nhân từ độ III trở lên chiếm 100% mắt được phẫu thuật, 54,5% đục dưới bao sau, 1,4% đục vỏ. Kết quả thị lực sau phẫu thuật một ngày và một tuần cải thiện tốt, ghi nhận thị lực sau mổ 97,7% đạt
≥ 3/10, 1/10 – 2/10 là 2,3%. Thị lực sau mổ một tuần đạt ≥ 3/10 chiếm 97,7%, trong đó đa số bệnh nhân có thị lực từ 3/10 – 7/10 là 68,2%, thị lực > 7/10 (29,5%), 1/10 – 2/10 chiếm 2,3%. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy vấn đề cấp bách của việc khám sức khỏe định kì ở những người từ 50 tuổi trở lên, đặc biệt những trường hợp giảm thị lực để phát hiện và điều trị kịp thời nhằm cải thiện thị lực tốt nhất.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-Tháng tư-2023

Cách trích dẫn

1.
Tăng Thị Yến N. KHẢO SÁT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ BẰNG PHẪU THUẬT PHACO, CÓ ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH. tvujs [Internet]. 20 Tháng Tư 2023 [cited 24 Tháng Năm 2024];13(5). Available at: https://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/154