Truy cập

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh (TVUJS) sử dụng hệ thống mã nguồn mở LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) để tạo ra các kho lưu trữ vĩnh viễn nhằm mục đích bảo quản và cung cấp cho độc giả quyền truy cập vào tài liệu được xuất bản trên hệ thống trực tuyến của Tạp chí. Toàn văn của tất cả bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh được bảo quản số hóa lâu dài bởi PKP-PN.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh (TVUJS) cho phép độc giả truy cập tự do các ấn phẩm đã xuất bản của Tạp chí. Độc giả có thể xem, tải, chia sẻ các bài báo đã được xuất bản với mục đích hợp pháp và phi thương mại có trích nguồn rõ ràng, đầy đủ và phù hợp với giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).