Quay trở lại Chi tiết Bài báo KHẢO SÁT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ BẰNG PHẪU THUẬT PHACO, CÓ ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Tải xuống Tải xuống PDF