VIÊM TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN SAU ĐẶT KIM LUỒN BẰNG THANG ĐIỂM BAXTER TẠI PHÒNG HỒI SỨC NGOẠI, BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

Các tác giả

  • Đào Vũ Thị Trường Đại học Trà Vinh

DOI:

https://doi.org/10.35382/tvujs.13.5.2023.141

Tóm tắt

 Đặt kim luồn tĩnh mạch ngoại biên là một kĩ thuật điều dưỡng được sử dụng rất phổ biến trong chăm sóc người bệnh. Uớc tính cho
thấy số ngày người bệnh sử dụng kim luồn tĩnh mạch ngoại biên chiếm 15 – 20% tổng số ngày người bệnh nằm viện. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định tỉ lệ viêm tĩnh mạch sau đặt kim luồn và các yếu tố liên quan đến viêm tĩnh mạch sau đặt kim luồn. Nghiên cứu mô tả cắt ngang với cỡ mẫu 397 bệnh nhân và phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Kết quả cho thấy tỉ lệ viêm tĩnh mạch chiếm tỉ lệ 26,7%, bệnh nhân lưu kim > 5 ngày, tỉ lệ viêm tĩnh mạch chiếm 53,8% và từ 1 – 2 ngày chiếm 32,1%. Nghiên cứu tìm thấy sự liên quan giữa nhóm tuổi, vị trí lưu kim, nhóm bệnh kèm theo, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p lần lượt 0,017, 0,022 và 0,041.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-Tháng tư-2023

Cách trích dẫn

1.
Vũ Thị Đào. VIÊM TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN SAU ĐẶT KIM LUỒN BẰNG THANG ĐIỂM BAXTER TẠI PHÒNG HỒI SỨC NGOẠI, BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG. tvujs [Internet]. 20 Tháng Tư 2023 [cited 13 Tháng Sáu 2024];13(5). Available at: https://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/141