MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP CỦA BỆNH NHÂN TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Các tác giả

  • Hai Ha Tran
  • Cao Nhan Thach

DOI:

https://doi.org/10.35382/tvujs.13.5.2023.182

Từ khóa:

bệnh nhân tăng huyết áp, tăng huyết áp, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu là khảo sát một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh tăng huyết áp của bệnh nhân tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 206 bệnh nhân đến khám tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ kiến thức đúng về bệnh tăng huyết áp ở nhóm đối tượng có tiền sử gia đình tăng huyết áp cao hơn ở nhóm đối tượng không có tiền sử gia đình tăng huyết áp (33,6% so với 19,8%) (p < 0,05; OR = 2,06). Tỉ lệ thực hành đúng về tăng huyết áp ở nhóm đối tượng có tiền sử gia đình tăng huyết áp cao hơn ở nhóm đối tượng không có tiền sử gia đình tăng huyết áp ((52,0% so với 35,8%) (p < 0,05; OR = 1,94). Ở nhóm đối tượng có kiến thức đúng, tỉ lệ thực hành đúng cao gấp 4,85 lần so với đối tượng có kiến thức chưa đúng (p < 0,001). Đối tượng nghiên cứu có số năm mắc bệnh từ 05 năm trở lên có thực hành tuân thủ điều trị tốt hơn so với đối tượng có số năm mắc bệnh ít hơn (p < 0,05). Kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng điều trị bệnh tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh nói riêng cũng như các cơ sở y tế nói chung. 

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-Tháng tư-2023

Cách trích dẫn

1.
Tran HH, Thach CN. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP CỦA BỆNH NHÂN TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH. tvujs [Internet]. 20 Tháng Tư 2023 [cited 28 Tháng Năm 2024];13(5). Available at: https://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/182