THỰC TRẠNG TỰ HỌC MÔN GIẢI PHẪU CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Các tác giả

  • Phuong Vo Khanh Trường Đại học Trà Vinh

DOI:

https://doi.org/10.35382/tvujs.13.5.2023.158

Tóm tắt

 Nghiên cứu xác định tỉ lệ sinh viên có hoạt động tự học môn Giải phẫu và các yếu tố liên quan. Phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 380 sinh viên tại Trường Đại học Trà Vinh được lựa chọn. Kết quả cho thấy sinh viên đã có nhận thức đúng vấn đề tự học nhưng hành vi tự học môn Giải phẫu của sinh viên chưa cao (70%). Nguồn tài liệu phục vụ cho việc tự học môn Giải phẫu còn thiếu, sinh viên sử dụng chủ yếu bài giảng của Bộ môn cung cấp (66,8%). Hoạt động tự học môn Giải phẫu của sinh viên đạt hiệu quả tốt nhất là sơ đồ hóa nội dung, vẽ hình (47,4%). Những yếu tố ảnh hưởng đến việc tự học của sinh viên là khối lượng kiến thức quá nhiều; chưa có phương pháp, kĩ năng học; áp lực về kiểm tra, thi và ít tài liệu tham khảo. Để nâng cao hiệu quả việc tự học môn Giải phẫu, sinh viên phải biết lập mục tiêu, kế hoạch học hợp lí, có kĩ năng đọc sách và tài liệu tham khảo, tăng cường hoạt động thảo luận nhóm, nói chuyện chuyên đề, đi học đầy đủ, tích cực tham gia xây dựng bài.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-Tháng tư-2023

Cách trích dẫn

1.
Vo Khanh P. THỰC TRẠNG TỰ HỌC MÔN GIẢI PHẪU CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH. tvujs [Internet]. 20 Tháng Tư 2023 [cited 25 Tháng Năm 2024];13(5). Available at: https://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/158