TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH TỔNG HỢP METHYL SALICYLAT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁP ỨNG BỀ MẶT

Các tác giả

  • Đào Nguyễn Ngọc Anh Khoa Y Dược, Trường Đại học Trà Vinh
  • Đào Nguyễn Anh Khoa Y Dược, Trường Đại học Trà Vinh

DOI:

https://doi.org/10.35382/tvujs.13.5.2023.150

Tóm tắt

 Methyl salicylat được tổng hợp qua phản ứng ester hóa acid salicylic và methanol. Tuy nhiên, phản ứng xảy ra theo cân bằng thuận nghịch. Do đó, tối ưu hóa quy trình tổng hợp methyl salicylat bằng phương pháp đáp ứng bề mặt (Response Surface Methodology – RSM) là cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả, giảm chi phí. Đối tượng nghiên cứu là phản ứng tổng hợp methyl salicylat. Sản phẩm từ phản ứng được tinh chế bằng phương pháp chưng cất phân đoạn, kiểm tra độ tinh khiết bằng sắc kí lớp mỏng. Cấu trúc sản phẩm được khẳng định qua các phổ IR, MS và NMR. Phương pháp đáp ứng bề mặt được sử dụng để tối ưu hóa các điều kiện của quá trình phản ứng (thời gian phản ứng (X1), nhiệt độ phản ứng (X2), nồng độ xúc tác (X3), tỉ lệ tác chất acid salicylic và methanol (X4). Hiệu suất tổng hợp (Y) là yếu tố đáp ứng. Sau khi tối ưu, thời gian phản ứng là 6 giờ, nhiệt độ 82,12oC, nồng độ xúc tác 10%, tỉ lệ tác chất 10% đạt hiệu suất cao nhất là 89,07%. Thông số này đã được so sánh với thực nghiệm và kết quả cho thấy không có sự sai số lớn (P = 0,03 < 0,05).

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-Tháng tư-2023

Cách trích dẫn

1.
Nguyễn Ngọc Anh Đào, Nguyễn Anh Đào. TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH TỔNG HỢP METHYL SALICYLAT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁP ỨNG BỀ MẶT. tvujs [Internet]. 20 Tháng Tư 2023 [cited 23 Tháng Năm 2024];13(5). Available at: https://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/150