THÁI ĐỘ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KHOA Y – DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH NĂM 2020

Các tác giả

  • Linh Võ Thị Thùy Bộ môn Sản, Khoa Y – Dược, Trường Đại học Trà Vinh

DOI:

https://doi.org/10.35382/tvujs.13.5.2023.147

Tóm tắt

 Nghiên cứu xác định tỉ lệ sinh viên có thái độ tốt về viên thuốc tránh thai kết hợp, thuốc tránh thai khẩn cấp, bao cao su và các yếu tố liên quan đến thái độ về các biện pháp tránh thai của sinh viên Khoa Y – Dược, Trường Đại
học Trà Vinh. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang 806 đối tượng, khảo sát bằng bảng câu hỏi và được thực hiện từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020. Kết quả thu được từ nghiên cứu cho thấy tỉ lệ sinh viên có thái độ tốt là 27,9%, tỉ lệ này phụ thuộc một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa thái độ tốt về các biện pháp tránh thai với tuổi, năm học và ngành học (p < 0,05).

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-Tháng tư-2023

Cách trích dẫn

1.
Võ Thị Thùy L. THÁI ĐỘ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KHOA Y – DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH NĂM 2020. tvujs [Internet]. 20 Tháng Tư 2023 [cited 25 Tháng Năm 2024];13(5). Available at: https://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/147