NHU CẦU CẦN ĐƯỢC HỖ TRỢ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH

Các tác giả

  • Luyến Nguyễn Thị Ngọc Trường Đại học Trà Vinh
  • Như Huỳnh Tố Trường Đại học Trà Vinh

DOI:

https://doi.org/10.35382/tvujs.13.5.2023.144

Tóm tắt

 Tỉ lệ mắc ung thư ngày càng gia tăng ở các nước nghèo và các nước đang phát triển. Tuy nhiên, người bệnh ung thư tại các nước có thu nhập thấp hoặc thu nhập trung bình rất khó tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chẩn đoán,
điều trị và chăm sóc kịp thời. Trong quá trình chăm sóc người bệnh ung thư, việc xác định nhu cầu của người bệnh đóng một vai trò quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc và điều trị người bệnh. Do đó, nghiên cứu được thực hiện để xác định nhu cầu cần được hỗ trợ của người bệnh ung thư tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Đối tượng nghiên cứu là những người bệnh được chẩn đoán ung thư, đang được điều trị nội trú tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Kết quả cho thấy các nhu cầu người bệnh cần được hỗ trợ là cần điều dưỡng có
kiến thức chuyên môn chăm sóc với tỉ lệ 82,7%, cần được chăm sóc để kiểm soát tốt hơn các triệu chứng với tỉ lệ 72,7%. Kết quả cũng chỉ ra rằng nhân viên y tế cần quan tâm đến những nhu cầu của người bệnh ung thư để hỗ trợ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-Tháng tư-2023

Cách trích dẫn

1.
Nguyễn Thị Ngọc L, Huỳnh Tố N. NHU CẦU CẦN ĐƯỢC HỖ TRỢ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH. tvujs [Internet]. 20 Tháng Tư 2023 [cited 26 Tháng Năm 2024];13(5). Available at: https://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/144