TỈ LỆ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ HOÀN TOÀN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BÀ MẸ CÓ CON TỪ 6 THÁNG ĐẾN 2 TUỔI TẠI XÃ ĐA LỘC, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH

Các tác giả

  • Tảo Nguyễn Thị Nhật Trường Đại học Trà Vinh
  • Vân Nguyễn Thị Kim Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh
  • Ngân Kim Thị Tuyết Phòng khám Nha khoa Vĩnh Hòa

DOI:

https://doi.org/10.35382/tvujs.13.5.2023.140

Tóm tắt

 Bài báo xác định tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và một số yếu tố liên quan ở bà mẹ có con từ 6 tháng đến 2 tuổi tại xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh năm 2021. Nghiên cứu điều tra cắt ngang trên 320 đối tượng, được thực hiện từ ngày 01/3/2021 đến ngày 09/5/2021. Kết quả cho thấy, tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu chiếm 69,4%, có mối liên quan giữa tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu với một số đặc điểm chung của đối tượng như nhóm tuổi, kinh tế gia đình, số lần khám thai. Bên cạnh đó, kiến thức và thực hành của bà mẹ cũng có liên quan đến tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-Tháng tư-2023

Cách trích dẫn

1.
Nguyễn Thị Nhật T, Nguyễn Thị Kim V, Kim Thị Tuyết N. TỈ LỆ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ HOÀN TOÀN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BÀ MẸ CÓ CON TỪ 6 THÁNG ĐẾN 2 TUỔI TẠI XÃ ĐA LỘC, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH. tvujs [Internet]. 20 Tháng Tư 2023 [cited 13 Tháng Sáu 2024];13(5). Available at: https://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/140