THỰC TRẠNG QUAN HỆ TÌNH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN (Nghiên cứu trường hợp sinh viên năm thứ tư tại Khoa Y – Dược, Trường Đại học Trà Vinh)

Các tác giả

  • Khang Nguyễn Minh Trường Đại học Trà Vinh
  • Phú Tào Gia Trường Đại học Trà Vinh
  • Phương Võ Khánh
  • Trung Nguyễn Văn

DOI:

https://doi.org/10.35382/tvujs.13.5.2023.139

Tóm tắt

 Nghiên cứu xác định tỉ lệ sinh viên có quan hệ tình dục trước hôn nhân và một số yếu tố liên quan. Sử dụng phương pháp cắt ngang mô tả, nghiên cứu khảo sát 240 sinh viên năm thứ tư tại Khoa Y – Dược, Trường Đại học Trà Vinh. Kết quả cho thấy, có 24,6% sinh viên đã từng quan hệ tình dục trước hôn nhân, và độ tuổi quan hệ tình dục trung bình của đối tượng nghiên cứu là 18,9 ± 1,72. Tỉ lệ đối tượng quan hệ tình dục khác giới là 88,1%, đồng giới là 10,2%, có quan hệ tình dục với cả hai giới là 1,7%. Tỉ lệ sinh viên có sử dụng biện pháp tránh thai trong quan hệ tình dục lần đầu là 87,4%, có mang bao cao su hoặc thuốc tránh thai trong người khi đi chơi là 26,7%. Các yếu tố liên quan đến tỉ lệ sinh viên quan hệ tình dục trước hôn nhân là không sống chung với gia đình, không chia sẻ vấn đề tình
dục của bản thân với người xung quanh, có xem phim khiêu dâm, uống rượu và sử dụng thuốc lá.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20-Tháng tư-2023

Cách trích dẫn

1.
Nguyễn Minh K, Tào Gia P, Võ Khánh P, Nguyễn Văn T. THỰC TRẠNG QUAN HỆ TÌNH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN (Nghiên cứu trường hợp sinh viên năm thứ tư tại Khoa Y – Dược, Trường Đại học Trà Vinh). tvujs [Internet]. 20 Tháng Tư 2023 [cited 13 Tháng Sáu 2024];13(5). Available at: https://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/139