CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY TÍN CHẤP CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH

Các tác giả

  • Võ Ngọc Anh Thư
  • Kim Hồ Thúy Ngân
  • Diệp Thanh Tùng

Từ khóa:

công ty tài chính, quyết định vay tín chấp, thành phố Trà Vinh

Tóm tắt

Nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay tín chấp của khách hàng tại các công ty tài chính trên địa bàn thành
phố Trà Vinh. Bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp từ 224 khách hàng có nhu cầu vay vốn trên địa bàn thành phố Trà Vinh và các phương pháp định lượng để phân tích số liệu, nghiên cứu đã tìm ra được năm yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay tín chấp của khách hàng tại các công ty tài chính trên địa bàn thành phố Trà Vinh: chất lượng dịch vụ, chính sách cho vay, hành vi tiêu dùng, tình hình tài chính, chuẩn chủ quan. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất hàm ý chính sách góp phần nâng cao và cải thiện chất lượng tín dụng trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19-Tháng mười-2022

Cách trích dẫn

1.
Võ Ngọc Anh Thư, Kim Hồ Thúy Ngân, Diệp Thanh Tùng. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY TÍN CHẤP CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH. tvujs [Internet]. 19 Tháng Mười 2022 [cited 23 Tháng Ba 2023];11(48):24-32. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/130