STRESS VÀ CÁCH ỨNG PHÓ VỚI STRESS CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH

Các tác giả

  • Thạch Đinh Thiên Trâm
  • Nguyễn Thanh Bình
  • Trần Thị Tuyết Mai
  • Lê Thị Diễm Trinh
  • Hồ Hoàng Vũ
  • Trần Thiện Thuần

Từ khóa:

CSI, giáo viên trung học cơ sở, PSS-10, stress, tỉnh Trà Vinh

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả tỉ lệ stress nghề nghiệp, các mức độ stress và mối liên quan giữa thực trạng strees với các đặc tính xã hội của
mẫu, các yếu tố trong công việc, cách ứng phó với stress của giáo viên trung học cơ sở tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả, thực hiện khảo sát giáo viên hiện đang giảng dạy ở 14 trường trung học cơ sở tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh với tổng số giáo viên là 466 người, thời gian từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 6 năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ giáo viên đang mắc stress với mức độ nhẹ là 18,9% và mức độ nặng là 8,1%. Các dấu hiệu stress ở giáo viên gồm nhu cầu trong công việc,
việc kiểm soát công việc và cách ứng phó trong công việc. Khi điểm trung bình của nhận định "nhu cầu trong công việc” tăng lên một điểm thì khả năng giáo viên bị stress giảm đi 23%, khoảng tin cậy 95%: 0,73 - 0,81. Khi điểm trung bình của nhận định “kiểm soát công việc” tăng lên một điểm thì khả năng giáo viên bị stress giảm đi 12%, khoảng tin cậy 95%: 0,84 – 0,93. Điểm số trung bình “đối đầu” tăng lên một điểm thì khả năng bị stress tăng lên 3,21 lần, khoảng tin cậy 95%: 2,61 – 3,96. Điểm số trung bình “lảng
tránh” tăng lên một điểm thì khả năng bị stress tăng lên 3,03 lần, khoảng tin cậy 95%: 2,45 – 3,74. Điều này cho thấy vấn đề về sức khỏe tâm thần ở giáo viên trung học cơ sở tại huyện Trà Cứ, tỉnh Trà Vinh chưa được quan tâm đúng mức và cần có những cải thiện can thiệp về hành vi của chính giáo viên và phía nhà trường.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-Tháng chín-2022

Cách trích dẫn

1.
Thạch Đinh Thiên Trâm, Nguyễn Thanh Bình, Trần Thị Tuyết Mai, Lê Thị Diễm Trinh, Hồ Hoàng Vũ, Trần Thiện Thuần. STRESS VÀ CÁCH ỨNG PHÓ VỚI STRESS CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH. tvujs [Internet]. 5 Tháng Chín 2022 [cited 4 Tháng Mười 2022];1(47):77-84. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/125