THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU LPG CHO XE GẮN MÁY

Các tác giả

  • Hồ Trọng Du
  • Trương Văn Mến
  • Lê Thanh Quang
  • Phạm Quang Dư

Từ khóa:

hệ thống phun nhiên liệu LPG, nhiên liệu LPG, xe gắn máy dùng nhiên liệu sạch, xe gắn máy sử dụng LPG

Tóm tắt

Nhiên liệu khí hóa lỏng LPG (liquified petroleum gas) hiện là nguồn năng lượng đang được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực ở Việt Nam, đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu LPG thực tế trên xe gắn máy. Hệ thống nhiên liệu lỏng truyền thống (xăng) trên xe gắn máy được thay thế bằng hệ thống phun nhiên liệu LPG điều khiển điện tử. Nhiên liệu LPG được thiết kế phun trên đường ống nạp. Lưu lượng phun và thời điểm phun được tính toán và điều khiển bằng bộ xử lí trung tâm thông qua việc tính toán và phân tích các thông số đầu vào bao gồm áp suất và nhiệt
độ khí nạp, vị trí bướm ga, tốc độ động cơ và vị trí trục cam. Kết quả thực nghiệm trên đường nội ô thành phố cho thấy xe hoạt động ổn định trên địa hình bằng phẳng và đường dốc. Thêm vào đó, chi phí tiêu hao nhiên liệu ít hơn so với trường hợp sử dụng nhiên liệu xăng.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-Tháng chín-2022

Cách trích dẫn

1.
Hồ Trọng Du, Trương Văn Mến, Lê Thanh Quang, Phạm Quang Dư. THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU LPG CHO XE GẮN MÁY. tvujs [Internet]. 5 Tháng Chín 2022 [cited 4 Tháng Mười 2022];1(47):47-54. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/120