KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP CỦA LÁ XOÀI NON (Mangifera indica L.) TRÊN VI MÔ HỌC GAN VÀ THẬN CỦA CHUỘT NHẮT TRẮNG (Mus musculus L.)

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ái Lan

Từ khóa:

cấu trúc vi mô học của gan, cấu trúc vi mô học của thận, độc tính cấp, lá xoài non (Mangifera indica L.), Mus musculus L.

Tóm tắt

Mô bệnh học đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu dược phẩm và ngành y học lâm sàng. Chẩn đoán vi mô học là phương pháp xác định và định hướng điều trị cũng như tiên lượng bệnh. Trong nghiên cứu này, độc tính cấp của lá xoài non (Mangifera indica L.) được khảo sát dựa trên sự phân tích và so sánh cấu trúc vi mô gan/thận của chuột nhắt trắng (Mus musculus L.) bình thường và chuột nhắt trắng uống liều cao cao chiết methanol lá xoài non. Gan và thận chuột thí nghiệm được tách lấy từ các nhóm chuột bình thường uống nước muối sinh lí (đối chứng sinh lí), chuột bình thường uống 1.000 mg/kg, chuột bình thường uống 2.500 mg/kg và chuột bình thường uống 5.000 mg/kg cao chiết lá xoài non, uống một lần duy nhất. Kết quả quan sát cho thấy rằng, cấu trúc vi mô
học gan/thận của chuột uống lá xoài non có dấu hiệu bị tổn thương so với chuột đối chứng sinh lí. Điều này có nghĩa là lá xoài non liều cao có tác động xấu đến cấu trúc vi mô gan/thận chuột bình thường. Từ những kết quả này, nghiên cứu đưa ra kết luận cao chiết lá xoài non không nên được sử dụng tùy tiện ở cơ thể đang mắc bất cứ bệnh lí nào hoặc cơ thể không mang bệnh lí nếu
không có hướng dẫn của các y dược sĩ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19-Tháng mười-2022

Cách trích dẫn

1.
Nguyễn Thị Ái Lan. KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP CỦA LÁ XOÀI NON (Mangifera indica L.) TRÊN VI MÔ HỌC GAN VÀ THẬN CỦA CHUỘT NHẮT TRẮNG (Mus musculus L.). tvujs [Internet]. 19 Tháng Mười 2022 [cited 13 Tháng Sáu 2024];11(48):47-52. Available at: https://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/133