Số 24 - 12.2016

Bìa Tạp chí Số: 24 Tải về
Số 24 - 12.2016
NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN
Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Thạnh, Ngô Thị Phương Dung, Phạm Thiếu Quân, Lê Thị Vân An
70

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 24, Tháng 12.2016