Số 36 - 12.2019

Bìa Tạp chí Số: 36 Tải về
Số 36 - 12.2019
NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN
Ngô Thanh Trắc, Sơn Thị Thanh Nga, Dương Ngọc Thành
51-63
Phạm Thiết Quốc, Nguyễn Trung Hiếu, Phan Thị Thu Sương, Đoàn Thị Quỳnh Trâm, Nguyễn Minh Kỳ
64-70

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh số 36 - 12.2019