Số 31 - 09.2018

Bìa Tạp chí Số: 31 Tải về
Số 31 - 09.2018
VĂN HÓA - GIÁO DỤC - NGHỆ THUẬT
Phan Thị Phương Nam, Nguyễn Hoàng Duy Thiện, Trầm Hoàng Nam, Nguyễn Khắc Quốc, Võ Thành C
39
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG
Ngô Thanh Hà, Phan Tấn Tài, Tăng Tấn Minh, Huỳnh Thanh Bảnh
49
Nguyễn Thị Nhật Tảo, Huỳnh Thị Xuân Linh, Ngô Thị Thúy Nhi, Nguyễn Thị Kim Vân
58

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 31, Tháng 09.2018