Số 30 - 06.2018

Bìa Tạp chí Số: 30 Tải về
Số 30 - 06.2018
NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN
Lê Minh Tâm, Trầm Quốc Toản, Nguyễn Thị Hồng Thắm
78
Lê Trọng Thắng, Trương Hoàng Đan, Bùi Thị Yến My, Lâm Hoàng Tuấn
92

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh Số 30, Tháng 06.2018