ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF HERBAL EXTRACTS AGAINST Vibrio parahaemolyticus CAUSING ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE (AHPND) IN WHITELEG SHRIMP (Litopenaeus vannamei) IN VITRO

Main Article Content

Nguyen Chi Nguyen
Nhi Thi Hong Nguyen

Abstract

The antibacterial activity of herbal extracts to Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease in whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) was studied and carried out in the School of Agriculture and Aquaculture, Tra Vinh University. The results showed that the inhibition zone of Muntingia calabura
leaf extract with ethanol 70% was 18.00 ± 0.00mm, Muntingia calabura leaf extract with ethanol 90% was 17.33 ± 0.58 mm and Muntingia calabura fresh leaf extract was 13.00 ± 0.00 mm. Minimum inhibitory concentration (MIC) of Muntingia calabura leaf extract with ethanol 70% and 90% were 5.120 mg/L, 10.240 mg/L. MIC value of Al lium cepa extract with ethanol 70% and 90% were 40.960 mg/L, Physalis angulata extract with ethanol 70% and 90% were 81.920 mg/L. The results showed that the antimicrobial activity was highest in the Muntingia
calabura leaf extract and lowest in Physalis angulata extract.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Nguyen N, Nguyen N. ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF HERBAL EXTRACTS AGAINST Vibrio parahaemolyticus CAUSING ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE (AHPND) IN WHITELEG SHRIMP (Litopenaeus vannamei) IN VITRO. journal [Internet]. 14May2020 [cited 10Dec.2023];10(38):82-8. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/559
Section
Articles

References

[1] VFS. Báo cáo ngành Thủy sản. Phòng Nghiên cứu phân tích (Vietfirst Securitiest). Công ty Cổ phần chứng khoán Nhất Việt. 2018.
[2] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sản xuất thủy sản 10 tháng đầu năm tăng 5,5%. Viện Kinh tế
và Quy hoạch thủy sản. 2019.
[3] Eduardo M. Leano, Mohan C.V., Early Mortality Syndrome (EMS)/ Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS): An emrging threat in the Asian shrimp industry NACA, Bangkok, ThaiLand. FAO Fisheries and Aquaculture Report. 2012;1053:54.
[4] Panakorn S. Opinion article: more on early mortality syndrome in the shrimp. Aquaculture Asia Pacific.
2012;8(1): 8-10.
[5] Cục Thống kê Trà Vinh. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh quý I năm 2019. 2019.
[6] Tran L, Nunan L, Redman R M, Mohney L L, Pantoja C. R, Fitzsimmons K, Lightner D V. Determination of
the infectious nature of the agent of acute hepatopancreatic necrosis syndrome affecting penaeid shrimp.
Dis. Aquat. 2013.
[7] Brown J. Antibiotics: their use and abuse in aquaculture. World Aquac. 1989;20(2):34 - 43.
[8] Cos P, Vlietinck A.J., Berghe D.V., Maes L. Antiinfective potential of natural products: How to develop a stronger in vitro ‘proof of concept’. Journal of Ethnopharmacology. 2006;106(3):290 – 302.
[9] Mahesh B., Satish S. Antimicrobial activity of some important medicinal plant against plant and human
pathogens. World Journal of Agricultural Sciences. 2008;4:839-843.
[10] Trị Thủy. Các nghiên cứu thảo mộc trong nuôi trồng thủy sản. Truy cập từ: https://tepbac.com/tintuc/full/Cac-nghien-cuu-thao-moc-trong-nuoi-trongthuy-san-22402.html [Ngày truy cập: 25/03/2020].
[11] Su Y. C., Liu C. Vibrio parahaemolyticus: a concern of seafood safety. Food Microbiology. 2007; 24,
549e558. 75.
[12] Nguyễn Công Tráng, Ngô Thị Kim Cúc, Phan Ngọc Thịnh. Khả năng kháng Vibrio parahaemolyticus của
dịch trích cây trâm bầu (Combretum quadrangulare) trong điều kiện in vitro. Tạp chí Khoa học Trường
Đại học An Giang. 2018;19(1):1-6.
[13] Hồng Mộng Huyền, Võ Tấn Huy, Trần Thị Tuyết Hoa. Hoạt tính kháng khuẩn của một số cao chiết thảo dược
kháng vi khuẩn gây bệnh ở tôm nuôi. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 2018;Số chuyên đề: Thủy sản(2):143-150.
[14] Angela Di Pinto, Valentina Terio, Lucia Novello, Giuseppina Tantillo. Comparison between thiosulphate-citrate-bile salt sucrose (TCBS) agar and CHROMagar Vibrio for isolating Vibrio parahaemolyticus. Food Control xxx. 2010;1 e 4.
[15] Lê Xuân Phương. Thí nghiệm vi sinh vật học. Hà Nội: Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; 2008.
[16] Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Viết Tựu. Phương pháp nghiên cứu hóa học cây thuốc. Thành phố Hồ Chí
Minh: Nhà Xuất bản Y học; 1985.
[17] Bộ Y tế. Dược điển Việt Nam IV. Hà Nội: Nhà Xuất bản Y học Hà Nội; 2009; PL1.1.
[18] Marie B. Coyle. Manual of Antimicrobial Susceptibility Testing. Library of Congress Cataloging-inPublication Data. 2005.
[19] Mary Jane Ferraro. Antimicrobial Susceptibility Testing: A Review of General Principles and Contemporary Practices. 2009;49(11):1749-1755.
[20] Schillinger V., Luke, K.K. Antibacterial activity of Lactobacillus sake isolated from meat. Appl. Environ.
1989; 55:1091-1096.
[21] Puguh Surijowar, Sarwiyono, Imam Thohari, Aswah Ridhowi. Quantitative and qualitative phytochemicals
analysis of Muntingia calabura. Ethnopharm. Ternak Tropikat Journal of Tropical Animal Production.
2014;15(2):7-14.
[22] S.A. Aina, A.D. Banjo, O.A. Lawal, K. Jonathan. Efficacy of Some Plant Extracts on Anopheles gambiae
Mosquito Larvae. Academic Journal of Entomology 2. 2009;(1):31-35.
[23] Đỗ Thị Thanh Trung, Phạm Thị Vui, Nguyễn Huyền Trang, Phạm Vinh Hoa, Nguyễn Thị Thanh Thi, Phạm
Thị Lương Hằng, Phạm Bảo Yên. Đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn Helicobacter pylori của một số dịch
chiết thảo dược Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam. 2018;60(7):23-27.
[24] Lê Phượng Hiệp. Khảo sát khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh mụn trứng cá Propionibacterium acnes của
cao chiết từ cây Trứng cá (Muntingia calabura L) [Khóa luận tốt nghiệp]. Trường Đại học Tây Đô; 2017.
[25] Cushnie, Andrew. Antimicrobial activity of flavonoid. International Journal of Antimicrobial Agent.
2005;26:343-356.
[26] Immin P., Sinning C. H. and Meyer A. Drugs, their targets and the nature and number of drug targets.
Drug Discovery. 2006;5:821-834.
[27] Trần Vinh Phương, Hoàng Thị Ngọc Hân, Đặng Thanh Long, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Quang Linh, 2019. Hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết từ cây chó để thân xanh (Phyllanthus amarus) đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolitycus và Vibrio sp. gây bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei). Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên. 2019;128(1E):99-106.
[28] Hai Thanh Nguyen, Lua T.Dang, Hanh Thi Nguyen, Hai Ha Hoang, Ha Thi Ngoc Lai, Ha Thi Thanh
Nguyen. Screening antibacterial effects of Vietnamese plant extracts against pathogens caused acute
hepatopancreatic necrosis disease in shrimps. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research.
2018;11(5):77.