Quay trở lại Chi tiết Bài báo TỈ LỆ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH ĐÚNG VỀ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP CỦA BỆNH NHÂN TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Tải xuống Tải xuống PDF