Quay trở lại Chi tiết Bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VẢY NẾN THÔNG THƯỜNG BẰNG THUỐC BÔI ACID SALICYLIC TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 Tải xuống Tải xuống PDF