SOLUTION OF ADDITIONAL CHARGING TO ELECTRIC MOTORCYCLES

Main Article Content

Tuan Van Phan
Tai Tan Phan
Minh Tan Tang

Abstract

Currently, the gradual scarcity of traditional fuels, the rise of fuel prices and the environmental pollution are social issues of concern. The study is implemented to investigate the efficiency of using solar panel and braking system as recharging sources to a commercially electric motorcycle. The simultaneous combination of the two additionally recharging approaches will help the electric motorcycle to have a longer working distance as compared to original one. The result contributes to exploiting electric motorcycle effectively. In addition, the success of this work will partly contribute to energy saving and reduction of environmental  pollution in transportation system.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Phan, T., Phan, T. and Tang, M. (2019) “SOLUTION OF ADDITIONAL CHARGING TO ELECTRIC MOTORCYCLES”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(1), pp. 115-119. doi: 10.35382/18594816.1.1.2019.97.
Section
Proceeding

References

[1] Tạp chí Ô tô Xe máy Việt Nam, số 129, tháng 5/2013.
[2] Đỗ Văn Dũng, Trang bị điện & điện tử trên ô tô hiện
đại – Hệ thống điện động cơ, Nhà Xuất bản ĐHQG
TP. Hồ Chí Minh, 2004.
[3] Phạm Quốc Phong, Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt động
cơ lai trên xe gắn máy, Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH
Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 2007.
[4] System Interation, Modeling, and Validation of a
Fuel Cell Hybrid Electric Vehicle by Michael James
Ogburn, 2000.
[5] Phan Văn Tuân, Một số giải pháp nạp điện bổ sung
cho xe máy điện, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học
Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, 2015.
[6] Đặng Đình Thống, Pin mặt trời và ứng dụng, Nhà
Xuất bản Giáo dục, 2005.
[7] Đặng Văn Hòa, Lê Văn Doanh, Kỹ thuật điện, Nhà
Xuất bản Giáo dục, 2001.

Most read articles by the same author(s)