Quay trở lại Chi tiết Bài báo ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHÓ THỞ CỦA NGƯỜI MẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH THEO THANG ĐIỂM mMRC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TỈNH TIỀN GIANG Tải xuống Tải xuống PDF