Liên hệ

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Địa chỉ: Phòng B11.216, tòa nhà B1, số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84).294.3855246 (187)

E-mail: banbientaptckh@tvu.edu.vn; tvujs@tvu.edu.vn

Website: http://journal.tvu.edu.vn, http://journal.tvu.edu.vn/vi/

 

Thư kí Tòa soạn
ThS. Phan Hoàng Minh
Phone: (+84).294.855246 (187)
E-mail: phminh@tvu.edu.vn
KS. Hứa Minh Nhựt
Phone: (+84).294.855246 (187)