Hội đồng Biên tập

PGS.TS. Phạm Tiết Khánh

Chủ tịch Hội đồng Biên tập

Trường Đại học Trà Vinh

 

TS. Nguyễn Thiện Nghĩa

Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

TS. Andrew Boghen

University of Moncton, Canada

TS. Laura Halfyard

Memorial University of Newfoundland, Canada

PGS.TS. Nguyễn Minh Hoà

Trường Đại học Trà Vinh

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn

Trường Đại học Cần Thơ

PGS.TS. Nguyễn Văn Nguyện

Trường Đại học Trà Vinh

GS.TS. Lê Thị Hoài Phương

Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

TTND.BSCC.GS.TS. Tạ Văn Trầm

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang

PGS.TS. Diệp Thanh Tùng 

Trường Đại học Trà Vinh

TS.BS.CK II. Lê Thành Khánh Vân

Bệnh viện Chợ Rẫy