Hội đồng biên tập

PGS. TS. Phạm Tiết Khánh

Chủ tịch Hội đồng Biên tập

Trường Đại học Trà Vinh

 

TS. Nguyễn Thiện Nghĩa

Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập

Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch

 

TS. Andrew Boghen

Trường Đại học Moncton, Canada.

TS. Nguyễn Minh Hoà

Trường Đại học Trà Vinh.

TS. Laura Halfyard

Đại học Memorial Newfoundland, Canada.

PGS. TS. Nguyễn Chí Ngôn

Trường Đại học Cần Thơ.

TS. Nguyễn Văn Nguyện

Trường Đại học Trà Vinh.

GS.TS. Lê Thị Hoài Phương

Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

TTND. BSCC. GS. TS.  Tạ Văn Trầm

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang.

PGS. TS. Diệp Thanh Tùng 

Trường Đại học Trà Vinh

TS. BS. CK II. Lê Thành Khánh Vân

Bệnh viện Chợ Rẫy.