Ban Biên tập

PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa

Chịu trách nhiệm xuất bản

Trường Đại học Trà Vinh

 

PGS.TS. Diệp Thanh Tùng

Tổng Biên tập

Trường Đại học Trà Vinh

 

PGS.TS. Ariffin bin Abdul Mutalib

UUM College of Arts and Sciences, Malaysia

TS. Trịnh Ngọc Ái

Trường Đại học Trà Vinh

TS. Nguyễn Thanh Bình

Trường Đại học Trà Vinh

TS. Catherine Roween C Almaden

Northern Bukidnon State College, Philippines

PGS.TS. Chin Mui Yin

Tunku Abdul Rahman University College, Malaysia

PGS.TS. Chong Shyue Chuan

Tunku Abdul Rahman University College, Malaysia

TS. Nguyễn Tấn Đạt

Trường Đại học Trà Vinh

TS. Phùng Văn Đệ

Trường Đại học Trà Vinh

ThS. Nguyễn Đăng Hai

Trường Đại học Trà Vinh

TS. Huỳnh Văn Hiệp

Trường Đại học Trà Vinh

PGS.TS. Jovelyn G. Delosa

Northern Bukidnon State Collège, Philippines

TS. Huỳnh Công Khôi

Trường Đại học Trà Vinh

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Phương

Trường Đại học Trà Vinh

TS.BS.CK I. Bùi Quốc Thắng

Bệnh viện Chợ Rẫy

TS. Nguyễn Thị Thuý

Trường Đại học Trà Vinh

ThS. Phạm Thị Tố Thy

Trường Đại học Trà Vinh