XÂY DỰNG QUY TRÌNH Ủ VỎ TÔM LỘT SINH RA TRONG QUÁ TRÌNH NUÔI TÔM SIÊU THÂM CANH THÀNH PHÂN HỮU CƠ BẰNG MEN VI SINH

Các tác giả

  • Nguyễn Minh Tân
  • Nguyễn Thị Hồng Vân

Từ khóa:

vỏ tôm lột, phương pháp ủ phân hữu cơ vi sinh hiếu khí, nuôi tôm thâm canh, chế phẩm sinh học, cây cải thìa

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, vỏ tôm lột sinh ra trong quá trình nuôi tôm thâm canh được sử dụng trộn với rơm có chế phẩm sinh học theo
phương pháp ủ phân hữu cơ hiếu khí để tạo phân hữu cơ giàu canxi. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, sau 50 ngày ủ phân vỏ tôm lột với rơm có chế phẩm sinh học Bio-USD hoặc Fito-biomix RR tạo thành phân bón có màu nâu đen, không có mùi, kích thước phân tương đối đồng đều, có độ mềm cao, tơi xốp, độ hoai cao. Dưới hoạt động của vi sinh có trong chế phẩm sinh học BioUSD, thành phần dinh dưỡng trong phân bón vỏ tôm lột thu được chứa nitơ tổng 4.34%, NH4+-N 269 (mg/kg), carbon tổng số 14.6%, chất hữu cơ 51.3%, canxi tổng 22,0%, C/N 3,26. Trong khi đó, hàm lượng dinh dưỡng có trong phân vỏ tôm lột với sự xúc tác của chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR là nitơ tổng 4.17%, NH4+-N 329 (mg/kg), carbon tổng số 17.8%, chất hữu cơ 53.8%, canxi tổng 17.8%, C/N 4.27. Cuối cùng, nghiên cứu tiến hành đánh giá chất lượng của phân vỏ tôm lột thu được từ loại chế phẩm khác nhau này lên
cây cải thìa.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19-Tháng mười-2022

Cách trích dẫn

1.
Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Thị Hồng Vân. XÂY DỰNG QUY TRÌNH Ủ VỎ TÔM LỘT SINH RA TRONG QUÁ TRÌNH NUÔI TÔM SIÊU THÂM CANH THÀNH PHÂN HỮU CƠ BẰNG MEN VI SINH. tvujs [Internet]. 19 Tháng Mười 2022 [cited 2 Tháng Tư 2023];11(48):78-90. Available at: http://journal.tvu.edu.vn/vi/index.php/tckh/article/view/137