Quay trở lại Chi tiết Bài báo PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA HỘ GIA ĐÌNH TỪ NGUỒN VỐN PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH Tải xuống Tải xuống PDF