Quay trở lại Chi tiết Bài báo CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỈ LỆ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Tải xuống Tải xuống PDF