Quay trở lại Chi tiết Bài báo SO SÁNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA TRUYỀN THỐNG VÀ HỮU CƠ TẠI HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH Tải xuống Tải xuống PDF