CONTROLLING AND MONITORING CONCRETE MIXING PLANT MODEL USING PLC-MITSUBISHI

Main Article Content

Hieu The Phan
Nguyen Vu Nguyen
Thu Minh Nguyen

Abstract

This article introduces the method of designing, manufacturing, controlling and monitoring a concrete mixing plant model using Programmable Logic Controller (PLC) - Mitsubishi. The evaluation results show that the model operates stably and easily to replace components. HMI control screen makes it easy for operators to manipulate and change quantities. Successfully manufactured model serves the needs of learning, researching and PLC programming

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Phan, H., Nguyen, N. and Nguyen, T. (2019) “CONTROLLING AND MONITORING CONCRETE MIXING PLANT MODEL USING PLC-MITSUBISHI”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(1), pp. 84-89. doi: 10.35382/18594816.1.1.2019.92.
Section
Proceeding

References

[1] Phùng Văn Lự, Giáo trình Vật liệu xây dựng, NXB
Giáo dục, 2006.
[2] Nhan Minh Tiến, Tài liệu hướng dẫn: trạm trộn bê
tông, Công ty Cổ Phần Máy Xây Dựng Đại Nam,
2016.
[3] Nguyễn Bê, Điện công nghiệp, Nhà Xuất bản Đà
Nẵng, 2007.
[4] Lê Hoàng Vinh, Đào Duy Khương, Võ Thị Ánh
Tuyết, Trần Thị Thu Thủy, Giáo trình PLC Mitshubishi Programmable Controllers, Trường Đại học
Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, 2006.
[5] Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, Giáo trình Kỹ thuật
điện, Nhà Xuất bản Giáo Dục, 2002.
[6] Vũ Ngọc Vượng, Giáo trình Điện tử công suất, Nhà
Xuất bản Hà Nội, 2007.
[7] Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội
Khuê, Giáo trình Cung cấp điện, Nhà Xuất bản Khoa
học và Kỹ thuật, 2002.
[8] “Programmable Logic Controllers Programming
Manual (Basic & Applied Instructions)”, Mitshubishi
Electric.
[9] “GX Works2 Version 1 Operating Manual (Simple
Project)”, Mitshubishi Electric.