COGNITIVE CULTURE OF NATURAL ENVIRONMENT THROUGH GEOGRAPHICAL NAMES IN CAN THO CITY

Main Article Content

Diem Thuy Nguyen

Abstract

The expansion of reclamation work to the South and agricultural production activities in the Southwest region in general and Can Tho in particular since the 17th century has fundamentally changed the natural landscape  in this land, and also this has had a strong impact on the perception of local people in many ways which are quite clearly shown through the geographical names in Can Tho. The cognitive culture about the natural environment through geographical names in Can Tho City is partly reflected in the geographical names that related to accumulated experiences of local people about the river environment, terrestrial flora and fauna system, and residence selection. Based on the application of the theory of cultural linguistics, the theory of cultural regions, especially the natural characteristics of Can Tho, the article focuses on understanding the manifestations of cognitive cultural elements about the natural environment through geographical names, thereby contributing to affirming the indigenous knowledge of the people of this region.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, D. (2022) “COGNITIVE CULTURE OF NATURAL ENVIRONMENT THROUGH GEOGRAPHICAL NAMES IN CAN THO CITY”, THE SCIENTIFIC JOURNAL OF TRA VINH UNIVERSITY; ISSN: 2815-6072; E-ISSN: 2815-6099, 1(43), pp. 32-41. doi: 10.35382/18594816.1.43.2021.816.
Section
Articles

References

[1] Trần Quốc Vượng (chủ biên). Cơ sở văn hóa Việt
Nam. Tái bản lần thứ 15. Hà Nội: Nhà Xuất bản Giáo
dục; 2015.
[2] Nguyễn San, Phan Đăng. Giáo trình Cơ sở văn hóa
Việt Nam. Hà Nội: Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm;
2012.
[3] Trần Ngọc Thêm. Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam.
Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Thành phố
Hồ Chí Minh; 1996.
[4] Trần Ngọc Thêm (chủ biên). Văn hóa người Việt vùng
Tây Nam Bộ. Tái bản lần 2. Thành phố Hồ Chí Minh:
Nhà Xuất bản Văn hóa – Văn nghệ; 2018.
[5] Sơn Nam. Lịch sử khẩn hoang miền Nam. Thành phố
Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Trẻ; 2014.
[6] Sơn Nam. Sài Gòn xưa - Ấn tượng 300 năm và tiếp
cận đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Hồ Chí
Minh: Nhà Xuất bản Trẻ; 2015.
[7] Sơn Nam. Đồng bằng sông Cửu Long – Nét sinh hoạt
xưa & Văn minh miệt Vườn. Thành phố Hồ Chí Minh:
Nhà Xuất bản Trẻ; 2017.
[8] Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ. Địa chí
Cần Thơ; 2002.
[9] Đảng bộ huyện Phong Điền. Biên khảo lịch sử Phong
Điền – Cần Thơ; 2007.
[10] Nhâm Hùng. Cần Thơ phố cũ nét xưa. Thành phố Hồ
Chí Minh: Nhà Xuất bản Trẻ; 2017.
[11] Nhâm Hùng. Cái Răng hình thành và phát triển.
Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Văn nghệ;
2007.
[12] Nhâm Hùng. Phong Điền địa linh nhân kiệt. Thành
phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản Trẻ; 2013.
[13] Lê Trung Hoa. Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam
Bộ và Tiếng Việt văn học. Thành phố Hồ Chí Minh:
Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội; 2002.
[14] Lê Trung Hoa. Từ địa phương chỉ địa hình trong địa
danh Nam Bộ. Truy cập từ [https://tailieu.vn/doc/tudia-phuong-chi-dia-hinh-trong-dia-danh-nam-bo-
2014553.html] [Ngày truy cập 10/11/2020]
[15] Lê Trung Hoa. Từ điển địa danh Nam Bộ. Bản thảo
(tác giả cung cấp); 2014.
[16] Huỳnh Minh. Cần Thơ xưa. Hà Nội: Nhà Xuất bản
Thanh niên; 1966.
[17] Nhâm Hùng. Bước đầu tìm hiểu địa danh thành phố
Cần Thơ. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản
Trẻ; 2013.
[18] Trần Ngọc Thêm. Đi tìm ngôn ngữ của văn hóa và
đặc trưng văn hóa của ngôn ngữ. Trong Việt Nam:
Những vấn đề ngôn ngữ và văn hóa. 1992. Truy
cập từ [http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/ly-luanvan-hoa-hoc/vhh-phuong-phap-nghien-cuu/1684-
tran-ngoc-them-di-tim-ngon-ngu-cua-van-hoa-vadac-trung-van-hoa-cua-ngon-ngu.html [Ngày truy
cập 10/11/2020].
[19] Ngô Đức Thịnh. Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa
Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Xuất bản
Trẻ; 2004.
[20] Trần Văn Nam (chủ biên). Truyện dân gian Cần Thơ.
Cần Thơ: Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ; 2019.
[21] Trịnh Hoài Đức (Đỗ Mộng Khương, Nguyễn Ngọc
Tỉnh, Đào Duy Anh dịch và hiệu đính). Gia định
thành thông chí. Hà Nội: Nhà Xuất bản Giáo dục; 1999.
[22] Huỳnh Lứa (chủ biên). Lịch sử khai phá vùng đất
Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản
Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; 2017.