ECONOMIC DEVELOPMENT CONCERNS IN SOUTH OF WEST VIET NAM

Main Article Content

Hoang Van Tran
Hanh Thi Hong Nguyen

Abstract

The Southwest region is Viet Nam’s largest agricultural center, which not only ensures the country’s food security, but also contributies to the country’s exports. However, while many other regions are growing rapidly, the Southwest region is steadily behind in economic output. This study will focus on understanding the limitations and shortcomings in economic growth of the Southwest region. The results of the analysis showed that, under the negative impact of climate change along with sluggish restructuring, and lack of resources to invest in infrastructure, the economic growth rate of the region is slow and difficult. In addition, the phenomenon of net migration over time has made the region short of labor resources to meet the development needs of enterprises. Limited infrastructure along with a shortage of labor resources in both quantity and quality make the investment environment of the Southwest less attractive to investors. This
seriously affects the region’s development expectations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Tran H, Nguyen H. ECONOMIC DEVELOPMENT CONCERNS IN SOUTH OF WEST VIET NAM. journal [Internet]. 25Sep.2020 [cited 22Sep.2023];10(39):1-0. Available from: https://journal.tvu.edu.vn/index.php/journal/article/view/561
Section
Articles

References

[1] Võ Hùng Dũng. Kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long 2001-2011 (tập 1). Thành phố Cần Thơ: Nhà Xuất
bản Đại học Cần Thơ; 2012.
[2] Nguyễn Trọng Minh. Hoạt động kinh tế đối ngoại – động lực phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thời
kỳ hội nhập. Trong Kỉ yếu Hội thảo Việt Nam học lần thứ III. Hà Nội: Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; 2011.
[3] Tổng cục Thống kê. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2019. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê; 2020.
[4] Tổng cục Thống kê. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2018. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê; 2018.
[5] Tổng cục Thống kê. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê; 2012.
[6] Tổng cục Thống kê. Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê; 2019.
[7] Tổng cục Thống kê. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2008. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê; 2009.
[8] Tổng cục Thống kê. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê; 2016.
[9] Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang. Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang các năm 2013, 2016, 2019. Nhà Xuất bản Thống kê.
[10] Cục Thống kê thành phố Cần Thơ. Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ các năm 2013, 2016, 2019.
Nhà Xuất bản Thống kê.
[11] Cục Thống kê tỉnh Long An. Niên giám thống kê tỉnh Long An các năm 2013, 2016, 2019. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê.
[12] Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh. Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh các năm 2013, 2016, 2019. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê;
[13] Cục Thống kê tỉnh Bến Tre. Niên giám thống kê tỉnh Bến Tre các năm 2013, 2016, 2019. Hà Nội: Nhà Xuất
bản Thống kê;
[14] Cục Thống kê tỉnh Cà Mau. Niên giám thống kê tỉnh Cà Mau các năm 2013, 2016, 2019. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê;
[15] Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long. Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long các năm 2013, 2016, 2019. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê;
[16] Cục Thống kê tỉnh An Giang. Niên giám thống kê tỉnh An Giang các năm 2013, 2016, 2019. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê;
[17] Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng. Niên giám thống kê tỉnh Sóc Trăng các năm 2013, 2016, 2019. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê;
[18] Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang. Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang các năm 2013, 2016, 2019. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê;
[19] Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang. Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang các năm 2013, 2016, 2019. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê;
[20] Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp. Niên giám thống kê tỉnh Đồng Tháp các năm 2013, 2016, 2019. Hà Nội:
Nhà Xuất bản Thống kê;
[21] Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu. Niên giám thống kê tỉnh Bạc Liêu các năm 2013, 2016, 2019. Hà Nội: Nhà Xuất bản Thống kê;
[22] Trần Khánh Hưng. Thực trạng phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân và các vấn đề đặt ra dưới góc độ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ. Trong Kỉ yếu hội thảo khoa học: Phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới. Thành phố Cần Thơ; 2020.
[23] Ngân hàng Thế giới. Đánh giá đô thị hóa ở Việt Nam: Báo cáo hỗ trợ kỹ thuật. 2011.
[24] Lê Thị Kim Oanh, Huỳnh Thị Ngọc Tuyết. Bước đầu nghiên cứu về di dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng ở Thành phố Hồ Chí Minh. 2016. Truy cập từ: http://cesti.gov.vn/tai-lieu/230952/4/-Bước-đầu-nghiên-cứu-về-di-dân-trong-bối-cảnh-biến-đổikhí-hậu-và-khả-năng-đáp-ứng-của-cơ-sở-hạ-tầng-ở-thành-phố-Hồ-Chí-Minh Trường-Đại-học-Văn-LangTP-HCM;-Lê-Thị-Kim-Oanh;-Huỳnh-Thị-Ngọc-Tuyết [Ngày truy cập: 29/8/2020].