SOLUTIONS FOR DEVELOPING MARINE TOURISMT IN TRA VINH PROVINCE

Main Article Content

Nghi Diep Phuong Nguyen
Truc Thi Nha Le

Abstract

Marine tourism is one of the world’s largest and fastest growing service economies. It plays an important part in prosperous development of many countries. The current question is what and how to stably develop marine tourism? In the past few years, marine tourism has become significant development orientation of many regions across Vietnam in general as well as Tra Vinh Province in particular. However, Tra Vinh has not had any specific plan and strategy to develop marine tourism. Based on current potential of the province, this paper aims to propose solutions and orientations for developing marine tourism, thereby facilitating for tourism development in Tra Vinh Province.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nguyen, N. and Le, T. (2020) “SOLUTIONS FOR DEVELOPING MARINE TOURISMT IN TRA VINH PROVINCE”, The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4), pp. 168-177. doi: 10.35382/18594816.1.4.2020.415.
Section
Proceeding

References

[1] Tạp chí Du lịch. Ba Động không gian của thiên nhiên. Truy cập từ
http://www.tapchidulich.net.vn/ba-dong-khong-gian-cua-thien-nhien.html. [Ngày
truy cập 20/12/2019].
[2] TraVinh.tintuc.vn. Trà Vinh mời gọi đầu tư phát triển du lịch. Truy cập từ
http://travinh.tintuc.vn/du-lich/tra-vinh-moi-goi-dau-tu-phat-trien-du-lich.html
[Ngày truy cập 20/12/2019].
[3] Trương Vĩnh Ký và Nguyễn Đình Đầu lược dịch và chú thích. Tiểu giáo trình địa lý
Nam kỳ. Nhà Xuất bản Trẻ, trang 58; 1995.
[4] Để Trà Vinh thành trung tâm kinh tế biển của miền Tây. Truy cập từ:
https://tuoitre.vn/de-tra-vinh-thanh-trung-tam-kinh-te-bien-cua-mien-tay-
20191111215115438.htm [Ngày truy cập 20/12/2019].
[5] Lê Thị Nhã Trúc. Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Trà Vinh [Luận văn thạc sĩ]. Đại học Hutech; 2019.
[6] Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. Số liệu thống kê du lịch tỉnh Trà
Vinh 2014-2018; 2019.